Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản xuất, thương mại
SP/ DV chính:
Bột đá, vôi các loại
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Mạnh Hiền
Tel: 0913 348 822
BỘT ĐÁ

thông tin liên hệ
Nguyễn Mạnh Hiền
- 0913 348 822

Bột Đá Siêu Mịn

Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn
Bột đá siêu mịn

Bột Đá Thô

Bột đá thô
Bột đá thô
Bột đá thô
Bột đá thô
Bột đá thô
Bột đá thô